Hei og velkommen alle gode musikkvenner!

Også i år er det en stor glede å kunne ønske dere alle hjertelig velkommen hit til trekkspillfestivalen på Skansen.

Vi har også i år lagt stor vekt på at i tillegg til musikken, skal det gis rom for stor spilleglede og sosialt vennskap under dagene her hos oss.

Med hensyn til mat, drikke og andre forfriskninger har våre meget dyktige “matdamer” lagt hele sin sjel i at dette skal bli best mulig.

Det også campingplass på stedet.

Vi ser fram til noen fine og minnerike dager her på Skansen også i år!

Trekkspill med særpreg på Skansen

Dansenpaviljongen ble sannsynligvis bygd i året 1952/53. Her er det hver sommer fram til idag arrangert dansefester, både til glede og begeistring. Spesielt vil vi nevne Sveriges “ukronende” trekkspill-konge Carl Jularbo, som med sitt orkester besøkte Skansen i årene 1960 og 1962.

Trekkspillfestivalene

Titanofestivalene ble veldig positivt mottatt. Den første ble arrangert i dagene 19.-24. juli 1983, og det er anslått at ca. 60 000 mennesker besøkte Skansen i disse dagene.

Den andre Titanofestivalen ble arrangert 19.-26. juli 1986, og denne festivalen ble beskrevet som Skandivaieas største trekkspillfestival denne sommeren.

Grendehuset

Etter hvert som tiden har gått, fra 1950-årene og fram til 1980-1990, har både behov og ønsker om forbedringer gjort seg sterkt gjeldene, og behov for grendehus til helårs bruk ble et meget sterkt ønske i kretsen. Entusiaster, og folk med stort pågangsmot, både så behovet og tok utfordringen, slik at Grendehuset kom på planleggingsstadiet i 1992-93. Tidlig på året i 1995 sto huset bruksklart for en gedigen åpningsfest.

Trekkspillkro

I dette vårt så vakre Solørdistrikt, har musikken gjennom tidene hatt en kjær plass i  befolkningen, og trekkspillet i særdeleshet i de siste 100 årene. Store reiseavtander vanskeliggjør nå mulighetene for både kontakt, og øvingsforhold ute på landsbygda. Dette betyr en stor utfordring både for spillegleden og rekrutteringen for framtidens musikk.

Dette er det gjort et meget positivt tiltak med her på Skansen. Den 22. oktober 2008, inviterte Roald Rundberget, sammen med Skansen Vel, til en uforpliktende musikkprat her på Grendehuset. Resultatet av dette møtet er at trekkspillinteresserte fra et meget stort distrikt, nå møter på “huset” en kveld i uka, både for godt samspill, og en hyggelig og god trekkspillprat.

Nye festivaltanker

Som direkte resultat av den positive responsen som Trekkspillkroa har gitt her i distriktet, ble forholdene lagt til rette for en ny trekkspillfestival her på Skansen.

Dette arrangementet valgte vi i ærbødighet og takknemlighet å vie til vår store svenske venn og mester, Carl Jularbo.